دستگاه های تخصصی وارداتی آزمایشگاهی

شرکت آراد بهین تجهیز وارد کننده تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی از برندهای معتبر امریکایی، اروپایی و آسیایی مانند :


 • هدایت سنج
 • TDS متر
 • DO متر
 • CO متر
 • CO2 متر
 • COD متر
 • BOD متر
 • لاکتواسکن
 • اندازه گیری ذرات معلق
 • FTIR
 • UV-VIS
 • HPLC
 • GC
 • ICP
 • Shimadzu
 • XRF
 • لاکتو استار
 • JASCO
 • DANI
 • WTW
 • HACH
 • MILWAUKEE
 • BEHR
 • LAI
 • VELP
 • IKA
 • LABINCO
 • DLAB
 • GERHARDT
 • Brookfield
 • لاکتو استار
 • کرایوسکوپ
 • میکروسکوپ های تخصصی بیولوژی، فلورسنت، متالورژی
 • Olympus
 • Optika
 • Nikon
 • Zeiss

می باشد.

 • # آنالایزرها
 • # نقطه_انجماد
 • # نقطه_ابر
 • # نقطه_دوب
 • # نقطه_اشتعال
 • # GC
 • # HPLC
 • # FTIR
 • # UV_VIS
 • # اسپکتروفتومتر
 • # ICP
 • # XRF
 • # لاکتواسکن
 • # کرایوسکوپ
 • # کرایواستار
 • # لاکتواستار
 • # فانکه_ژربر
 • # ژربرلاین
 • # FUNKE_GERBER
 • # Dr_Gerber
 • # ژربر_اینسترومنت
 • # دکتر_ژربر
 • # ژربر_لاین
 • # اکومیلک
 • # Ecomilk
 • # HACH
 • # WTW
 • # هک
 • # AZ
 • # MILWAUKEE
 • # JASCO
 • # DANI
 • # RESTEK
 • # VICI
 • # تامین_قطعات
 • # JENWAY
 • # LAMY
 • # UNICO
 • # Shimadzu

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آراد بهین تجهیز می باشد.